Den pro rodinu vlastní i náhradní 2021

12. 09. 2021 v 9:30 hodin
Již tradiční příjemný den plný zábavy připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a s organizacemi doprovázející pěstounské rodiny. S radostí vás zveme na oblíbenou akci pro rodiny vlastní a náhradní, která se koná 12. 9. 2021 od 9:30 hodin do cca 16:00 hodin ve Smetanových sadech v Olomouci.
 
Den pro rodiny vlastní i náhradní se koná nejen v rámci Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje, ale také v rámci projektu, který realizuje Olomoucký kraj na podporu náhradního rodičovství. Spolu s Dnem pro rodiny opět oslavíme také Den (pro) pěstounství, který je jedinečnou příležitostí pro ocenění pěstounů za jejich činnost a také pro zvýšení povědomí veřejnosti o pěstounské péči, s cílem vyvrátit mýty o ní a zvýšit počet zájemců o pěstounskou péči.
 
Jste srdečně zváni na úžasný program. Uvidíme vystoupení známého písničkáře Voxela, zábavnou show pro děti přinese olomoucké divadlo Tramtarie, o napětí spojené s vědou se postarají vědci z Pevnosti poznání se svými pokusy a o další doprovodný program se postarají sportovní a zájmové kroužky DDM Olomouc. 

 
Den-pro-rodinu_Plakat-A5_PRINT_1-1.jpg