Projekt POSPOLU

27. 01. 2023 v 13:24 hodin
Intervenční centrum Olomouc se podílí  jako člen Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z. s. na projektu POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků. Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s. v partnerství s Krajským úřadem Ústeckého kraje a neziskovými organizacemi – Slezská diakonie z. s.  a Bílý kruh bezpečí z. s. v Moravskoslezském kraji, Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.
Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektivnější řešení jednotlivých případů s využitím stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.
 
Projekt Norských fondů "POSPOLU: POmoc dětem - SPOLUpráce odborníků", registrační číslo žádosti: LP-HRMGSC-007
 
 
top