Konference Závislost ve všech podobách

20. 09. 2023 v 14:04 hodin
Ve čtvrtek 14. září se v Uherském Brodě konala zajímavá a tematicky velmi aktuální konference Závislost ve všech podobách. Středisko sociální prevence Olomouc na ní na pozvání organizátorů, Společnosti Podané ruce a Města Uherský Brod, reprezentoval Petr Hroch.
V posledním příspěvku konference účastníkům s názvem „Vztahová závislost – temná matka všech závislostí“, představil význam dopadů poruch attachmentu (vztahové vazby) a nedostatečné bezpodmínečné lásky v dětství a s tím spojeného narušení základních životních potřeb na pravděpodobnost vzniku závislostí. Svůj příspěvek, který byl přijat s velmi pozitivní odezvou, zakončil motivační úvahou, že se se závislostí už rodíme a je na každém z nás (a na lidech kolem nás), abychom v průběhu života přetavili svou závislost v zralou a zakotvenou dospělost. A právě v tom se Středisko snaží v rámci všech svých služeb své klienty podporovat.

Za pozvání na skvělou konferenci organizátorům děkujeme.
 
top