Pod taktovkou Intervenčního centra Olomouc a odloučeného pracoviště v Jeseníku

02. 06. 2022 v 7:08 hodin
V pátek 20. 5. 2022 proběhlo v Jeseníku pracovní setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí.  Pozvání ke společnému stolu přijali zástupci Policie ČR z řad místních obvodních oddělení a územního odboru v Jeseníku, garant problematiky za Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jeseníku a Okresního soudu v Jeseníku, zástupkyně z řad odd. sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Jeseníku a z řad Probační a mediační služby v Jeseníku.
Průřezovým tématem setkání byla problematika domácího násilí v lokálním kontextu, při zhodnocení vývoje a aktuální situace. Toto téma se neslo ve znamení aktivní a otevřené diskuse, stejně jako téma prožívání obětí domácího násilí. V souhrnu jsme se rovněž věnovali roli intervenčního centra v systému ochrany před domácím násilím.
V kontextu zkušenosti zažitých lockdownů a návazných distančních setkání, byla tato akce příjemným připomenutím, jak důležité je mít možnost vidět se osobně a mluvit spolu napřímo, moci sdílet zkušenosti bez přenosu obrazovky.
Setkání se neslo v duchu vstřícné atmosféry, na které se podílel každý z účastníků, za což každému jednotlivě náleží velký respekt a poděkování. Věříme, že se v obdobném duchu bude dařit realizovat pravidelná návazná setkání, která budou platformou pro zefektivnění pomoci a podpory lidem, kteří jsou domácím násilím ohroženi.
Speciální poděkování pak patří Městskému úřadu v Jeseníku za poskytnutí prostor pro konání této akce.
 
top