Od 1. 5. 2022 Olomoucký kraj zřídil mapování a podporu aktivit a služeb poskytovaných uprchlíkům v Olomouckém kraji koordinační tým, který je organizačně začleněn pod Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje. Olomoucký kraj chce tímto krokem usnadnit úspěšnou adaptaci/integraci uprchlíků v našem kraji a podpořit obce a další podpůrné subjekty v jejich činnosti.
 

Činnosti koordinačního týmu

 • Mapování situace uprchlíků, zjišťování jejich potřeb a posílení jejich informovanosti s cílem zvyšování jejich orientace a informovanosti o životě v ČR (sociální sítě, web, depistáž v terénu)
 • Propojování aktérů zapojených do adaptace/integrace uprchlíků v OLK (KÚOK, obce, nevládní organizace, CPIC, občanské iniciativy, dobrovolníci, církve, asociace, komory, svazy, externí odborníci aj.)
  • Mapování aktivit, služeb poskytovaných uprchlíkům v OLK
  • Informování a propojování aktérů  poskytujících služby pro uprchlíky v rámci kraje
  • Organizace tematicky zaměřených pracovních skupin (bydlení, vzdělávání, trh práce, zdravotní péče, psychosociální pomoc, aj.)
 • Podpora obcí a dalších zapojených subjektů při řešení obtížných situací spjatých s pobytem uprchlíků
  • Informační dispečink
  • Tvorba a distribuce podpůrných materiálů
 • Spolupráce s národním koordinačním týmem
  • Spolupráce na implementaci opatření v Olomouckém kraji

Kontaktujte nás

top