Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociální služby intervenční centra jsou oběti domácího násilí ve věku od 16 let.

Služba je určena pro:

  • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky;
  • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum – nízkoprahoví uživatelé;
  • osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých
  • osob atp.

Služba není určena pro:

  • osoby, které nejsou ohroženy domácím násilím nebo nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob atp.;
  • osoby násilné.

Zachránce

Sociální služba intervenční centra je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci – např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.). Pracovníci Intervenčního centra Olomouc jim poskytnou požadované informace v rámci základního sociálního poradenství.
top