Provozní doba poraden

Provozní doba poraden pro rodinu Olomouckého kraje

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00


Provozní doba Poradny pro rodinu Přerov, detašovaného pracoviště Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice I:
 
Středa 9:00 – 14:00
Ke konzultaci není třeba žádné doporučení. Termín si objednejte předem.
Od 1. 5. 2020 obnovujeme v našich službách osobní konzultace.

Na našich pracovištích se můžete pohybovat za dodržení následujících pravidel:
 
  • Na naše pracoviště vstupujte pouze, pokud se cítíte zdraví, neprojevují se u Vás známky virového onemocnění, nebyli jste v kontaktu s osobou nakaženou virovým onemocněním nebo pokud nemáte nařízenou karanténu (v opačném případě Vám nebudeme moci službu poskytnout a nabídneme Vám náhradní termín)
  • Po celou dobu návštěvy noste krytý nos a ústa rouškou.
  • Při vstupu do budouvy Vám budou dezinfikovány ruce.
  • Dodržujte sociální odstup 2m.
  • Na konzultace nechoďte dříve než v objednaný čas, do čekárny nebudete vpuštěni. Po konzultaci pracoviště opusťte co nejdříve.
Děkujeme, že respektujete nastavená opatření. Chráníte tím jak sebe, tak naše pracovníky a tím i naše služby pro veřejnost.
top