Chtěli byste se stát pěstounem?
Stále se rozhodujete a hledáte informace o tom, co vlastně pěstounská péče obnáší?
Chcete zjistit, zda budete vhodným kandidátem na pěstouna?
Zajímá Vás, pro jaké děti se hledají pěstouni?

Co je pěstounská péče?

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče o děti. Většinou se jedná o děti, jejichž rodiče se o ně z nějakého důvodu nemohou, neumějí nebo nechtějí postarat.  Může jít také o děti s rizikovou anamnézou, nejistou prognózou, děti s různými postiženími, psychicky deprivované, s poruchami psychického vývoje a děti starší. Pěstounská péče umožňuje život v rodině těm dětem, které by se z různých důvodů nedostaly do adopce a hrozilo by jejich setrvání v ústavní péči. Pěstoun zajišťuje výchovu dítěte po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však několik let, či až do dospělosti dítěte. Tato forma náhradní rodinné péče je finančně podporovaná státem.

Tyto a další otázky vám můžou zodpovědět naši odborní pracovníci nebo je můžete najít v příručce Já pěstoun.
 

Pokud chcete dostat informace o akcích zaměřených na pěstounství, zadejte svůj e-mail  a my Vám je pošleme.

Již jste rozhodnutí stát se pěstounem a zvažujete, s jakou organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče?

Informace o organizacích doprovázejících pěstounské rodiny získáte u příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Olomouckého kraje.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace má již od roku 2013 pověření k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny podle §47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Ke stažení níže.

Co naše organizace nabízí pěstounům?

  • Příspěvek na celodenní osobní péči o svěřené dítě v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok na jedno svěřené dítě
  • Zajištění psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci. Tuto pomoc zajišťujeme psychology a sociálními pracovníky organizace nebo externími odborníky.
  • Nabízíme vzdělávání pro pěstouny realizované našimi odbornými pracovníky. Pořádáme online vzdělávací bloky, zážitkové semináře a letní víkendová vzdělávací setkání. Zde se můžete podívat na naše vzdělávací akce  2020 – Ramzová, 2020 - Bozeňov,  2021 - Bozeňov - 1. termín, 2021 - Bozeňov - 2. termín, 2023 - Bozeňov - 1. termín, 2023 - Bozeňov - 2. termín
  • Umožňujeme vzdělávání i u jiných vzdělávacích institucí dle zájmu a potřeb pěstounů.
  • Zajišťujeme asistenci při kontaktech dítěte s biologickou rodinou
  • a další.

Ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
07. 02. 2024 Co bych měl jako pěstoun splňovat .pdf 72 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Jaké děti jsou v NRP .pdf 68 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Cesta k přijetí dítěte do NRP .pdf 69 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů .pdf 82 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Doprovázení pěstounů - na pěstounství nejste sami .pdf 71 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Kontakt dítěte s původní rodinou .pdf 70 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Identita dětí v NRP .pdf 77 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku .pdf 63 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním .pdf 64 kB Stáhnout
07. 02. 2024 Leták_Attachment_veřejnost .pdf 159 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Informační leták Dohody o výkonu pěstounské péče .pdf 223 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Pověření k výkonu SPOD .pdf 600 kB Stáhnout
top