Kdo se Vám bude věnovat

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, máte jistotu, že se vám budou vždy věnovat kvalifikovaní odborní pracovníci.

V našich poradnách se vám bude věnovat

  • Manželský a rodinný poradce, psycholog
poskytuje individuální, párové a rodinné poradenství, využívá i technik mediace a terapeutické činnosti, poskytuje krizovou intervenci.
  • Sociální pracovnice 
poskytuje také sociálně – právní poradenství, např. ohledně sociálního zabezpečení, soc.  služeb, orientace ve svých právech a povinnostech týkající se rodinných vztahů.
Pozn.: V obou rolích můžete potkat jak ženy, tak muže. Pojmy „poradce“, „psycholog“ nebo „sociální pracovnice“ používáme v jejich ženském/mužské rodě pro zjednodušení psaného textu a v souladu s tradicí. Skutečně se v našich poradnách setkáte spíše se ženami, než s muži. To je prostá realita.
top