Domácí násilí v první vlně epidemie C19

25. 11. 2020
Asociace pracovníků intervenčních center ČR analyzovala data z dotazníkové šetření APIC z období březen až srpen 2020. V publikaci zjistíte, jak první vlnu pandemie C19 prožívaly oběti domácího násilí.