Domácí násilí v první a druhé vlně epidemie C19

23. 06. 2021
Asociace pracovníků intervenčních center ČR zjišťovala v první i druhé vlně pandemie Covid 19 jaká jsou rizika ve vztazích, příčiny eskalujících incidentů a další rizikové faktory  ohrožující oběti domácího násilí v době pandemie. S analýzou se můžete se seznámit zde.
 
top