Naše služby

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí pomoc
a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.


Jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

  • jsme zařízením odborného poradenství pro péči o děti
  • jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • nabízíme odborné poradenství a pomoc v souvislosti s osvojením či pěstounskou péčí
  • nabízíme doprovázení pěstounských rodin (uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování výchovné a poradenské péče, vzdělávání, odlehčovací služby, kontakt s biologickou rodinou dítěte)
  • provádíme přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny
top