Odborné praxe studentů

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace poskytuje odborné praxe studentům psychologie a sociálně-právních oborů. Spolupracujeme například s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS Olomouc, Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP Olomouc, katedrou psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, apod.

Praxi lze vykonávat

  • v sociální službě odborné sociální poradenství v Poradnách pro rodinu Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník)
  • v sociální službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Olomouc) 
  • v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc KANAFÁSEK (Olomouc)
  • v dohodách o výkonu pěstounské péče (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk)
  • na ekonomicko-provozním pracovišti (Olomouc)
Studenti, dohodněte si svou praxi a zajistěte si potřebné dokumenty včas! Děkujeme.

Před praxí je nutné kontaktovat našeho pracovníka pověřeného koordinací praxí v dané službě a dohodnout se na podmínkách absolvování praxe (termín, pracoviště, rozsah apod.). K vykonání praxe je nutné, aby si student na své škole zajistil s dostatečným časovým předstihem smlouvu o absolvování praxe, kterou uzavře příslušná škola a naše organizace. Před započetím praxe bude student seznámen s metodikami dané sociální služby či činnosti sociálně-právní ochrany dětí, ve kterých bude praxi vykonávat, dále bude poučen o bezpečnostních předpisech organizace a mlčenlivosti.

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Jedzoková pro ekonomicko-provozní pracoviště +420 588 507 524 +420 725 466 828 ekonom%at%ssp-ol.cz
Mgr. Eva Procházková pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc +420 588 507 512 +420 773 601 030 socialni.pracovnice%at%ssp-ol.cz
Mgr. Miloslava Mazáková pro Poradny pro rodinu Olomouckého kraje +420 585 413 540 +450 731 447 451 ppr.olomouc%at%ssp-ol.cz
Bc. Eliška Troubilová pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi +420 588 507 523 +420 731 447 450 troubilova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Černá pro dohody o výkonu pěstounské péče +420 588 507 511 +420 725 477 749 cerna%at%ssp-ol.cz
top