Den otevřených dveří

05. 10. 2023 v 14:30 hodin

Dne 5. 10. 2023 proběhl v naší organizaci na všech pracovištích v rámci Olomouckého kraje Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli podívat do pracoven sociálních pracovníků, psychologů, provozních pracovníků, na olomouckém pracovišti také do ředitelny, či do krizového pobytového zařízení pro děti.
V Olomouci nás navštívili mimo jiné Mgr. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí Oddělení péče o rodinu a děti Magistrátu města Olomouce, náměstkyně primátora Bc. Kateřina Dobrozemská a další kolegové ze spolupracujících organizací. Potěšil nás také zájem studentů např. předškolní pedagogiky z Moravské střední školy, kteří se nebáli klást otázky a diskutovat.
Poradnu pro rodinu Šumperk navštívilo 40 studentů ze Střední odborné školy sociální péče a služeb ze Zábřeha v doprovodu dvou pedagogických pracovníků. Studenti projevili zájem o další besedy na téma „práce s rodinami“ i během školního roku. Z řad odborné veřejnosti navštívili šumperské pracoviště např. zástupci OSPOD Šumperk a CPIC – centrum na podporu integrace cizinců. 
Také v Jeseníku byl Den otevřených dveří velmi úspěšný. Jako první prošli „otevřenými dveřmi“ studenti ze sexty A Gymnázia Jeseník, kteří svou energií dali dalšímu průběhu dne velmi příjemný základ.  Během dne pak přicházeli kolegové napříč spolupracujícími organizacemi nebo institucemi – z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Jeseníku, Policie ČR, ze služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež organizace Darmoděj, z. ú. a místního Domu na půl cesty Diakonie ČCE. Den otevřených dveří pak v Jeseníku pomyslně uzavírala školní metodička prevence ZŠ Adolfovice, Ing. Bohdana Neugebauerová.
Nižší počet návštěvníků oproti předchozím rokům zaznamenalo tentokráte přerovské pracoviště. Kromě několika účastníků z řad veřejnosti projevili zájem o novinky v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí také zástupci Policie ČR.

Velké poděkování patří všem příchozím, protože se každý jednotlivě postaral o příjemnou atmosféru, která se nesla celým dnem.

den-otevrenych-dveri-2023_.jpg

top