Bojujme společně proti přenosu domácího násilí

30. 09. 2023 v 8:43 hodin
Do konce září 2023 probíhá celostátní výzkum přenosu domácího násilí v rámci projektu Děti dětí bez násilí, jehož partnerem je také Intervenční centrum Olomouc. 

BOJUJME SPOLEČNĚ PROTI PŘENOSU DOMÁCÍHO NÁSILÍ!

ruce-2.jpg
Dvě z pěti osob v dětství čelily fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí, přičemž původci násilí byli ve většině případů vrstevníci nebo rodiče.
Zažít násilí není lehké, ať už jste obětí, původcem či svědkem. Všechny Vaše zkušenosti jsou pro nás cenné. Pomozte nám nasbírat data a zapojte se do dotazníkového šetření, pokud i Vy máte s domácím násilím osobní zkušenost.
QR.png
Dotazník načtěte pomocí QR kódu výše.
Případně ho najdete na webu:
https://www.click4survey.cz/s4/56346/fe41d671
 
Dotazník je anonymní. Děkujeme za jeho vyplnění.

 
top