Zastavte kolotoč násilí!

23. 11. 2023 v 13:16 hodin
Intervenční centra zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ . Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021. 
Intervenční centrum Olomouc je zapojeno od ledna 2023 do dubna 2024 do celostátního projektu Děti dětí bez násilí, který se zaměřuje na podporu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Cílí na jev, který je obrovským problémem. Domácí násilí se totiž v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit. Realizátorem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s., která sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra, které od roku 2007 poskytují služby obětem domácího násilí a jejich blízkým.
Tisková zpráva leden 2023
top