Konference Križovatky v Bratislavě

05. 10. 2023 v 14:07 hodin
V Bratislavě se po vynucené tříleté covidové pauze ve dnech 5. a 6. října konala mezinárodní konference Križovatky XII. Tentokrát zaměřená na význam dialogu a komunikace při výchově a převýchově. Konferenci pořádalo Diagnostické centrum Záhorská Bystrica spolu s Filosofickou fakultou Univerzity Pardubice.
Středisko sociální prevence Olomouc na ní na pozvání organizátorů reprezentoval Petr Hroch. V úvodní části konference nabídl příspěvek „Hacking amygdaly“, jehož cílem bylo motivovat odborné účastníky k důrazu na nenásilnou a otevřenou komunikaci. Vhodně zvolená forma komunikace má totiž nesmírný preventivní i terapeutický potenciál, což kolega dokládal příklady dobré praxe Poraden pro rodinu Olomouckého kraje a dalších služeb Střediska sociální prevence Olomouc.  Jeho sdělení se setkalo s pozitivním přijetím a vzešla z něj bohatá kuloární diskuse a též i pozvání na další ročník. Prezentovaný příspěvek bude součástí recenzovaného sborníku a bude tak k dispozici pro odbornou veřejnost.
top