Účast Poradny pro rodinu Přerov na XV. ročníku akce Občan a bezpečnost

14. 06. 2024 v 7:39 hodin
Dne 14. 6. 2024 se v dopoledních hodinách uskutečnil XV. ročník akce Občan a bezpečnost, které se zúčastnily pracovnice přerovské Poradny pro rodinu.
Událost přilákala především školy a školky. Děti a jejich učitelky se od nás dozvěděly, jaké služby naše poradna nabízí a s jakými problémy se na nás mohou obracet nejen děti, ale i jejich rodiče.
Pro děti byla připravena i aktivita, u které si mohly hravou formou vyzkoušet tvorbu náhradních rodin, a tak nahlédnout do problematiky pěstounské péče.
Dospělé návštěvníky našeho stánku zaujala nabídka služeb partnerského, rodinného poradenství a služby intervenčního centra pro oběti domácího násilí.
Akce pomohla rozšířit povědomí o existenci a nabízených službách Poradny pro rodinu Přerov. Děkujeme Policii ČR, územnímu odboru Přerov za příležitost být této skvělé akce součástí.
top