Spolupráce IC a CPIC

28. 02. 2024 v 13:18 hodin
Intervenční centrum Olomouc dne 28. 2. 2024 navázalo spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj. Vedoucí Intervenčního centra Olomouc měla na pracovním setkání příležitost prezentovat činnost Intervenčního centra Olomouc a předat informace o ochraně před domácím násilím, zaměřené také na problematiku cizinců. 
top