Regionální IDT v Šumperku

06. 10. 2023 v 9:14 hodin
V pátek 6.10.2023 se konalo v pořadí třetí pracovní setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí na odloučeném pracovišti intervenčního centra v Šumperku.
Hlavním tématem setkání byla problematika stalkingu se zaměřením na možnost čerpání právní podpory v rámci služby intervenční centra. K tomuto tématu se vytvořila diskuse, do které se zapojili přítomní policisté, zástupci Okresního státního zastupitelství v Šumperku, zástupci Městského úřadu Šumperk - konkrétně z přestupkového oddělení, odboru sociální věcí - sociálně-právní ochrany dětí a sociální pomoci. Dále byli přítomni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Zábřehu a Mohelnici.
Diskuse byla velmi rozmanitá a i přesto, že měla jednoho společného jmenovatele – problematiku domácího násilí, nesla se ve velmi přátelské atmosféře a byla zacílena na konstruktivní řešení.
Všem přítomným děkujeme za jejich podněty pro další spolupráci a přízeň, kterou nám každoročně zachovávají.
 
top