7. konference o rodinné politice

21. 10. 2021 v 14:00 hodin
Rodina potřebuje hroší kůži a v tom jí podporujeme, co to jen jde!
Krátká zpráva ze 7. konference o rodinné politice Statutárního města Olomouce
 
Nikdo z těch, kdo navštívil již 7. ročník konference o rodinné politice, kterou pořádalo Statutární město Olomouc dne 21. 10. 2021, nemohl minout u vstupu do konferenčního sálu rozsáhlý informační stánek Střediska sociální prevence Olomouc. Účastníci konference se tak mohli seznámit s celým komplexem navzájem provázaných služeb, kterými Středisko poskytuje odbornou podporu nejen ohroženým rodinám. A jak by mohly potvrdit kolegyně, které byly v tom stánku k dispozici, a vystřídaly se tam opravdu ze všech našich služeb, nestály tam zbytečně. Zájem byl.
Mně osobně přišlo trochu líto, že naše organizace byla v rámci konference jediná, která tímto kontaktní způsobem nabízela informace o efektivních formách podpory dětí a celých rodin. Mám za to, že i když je v podstatě správné klást důraz na autonomii lidí a že je na nich, aby si uměli říct o pomoc, když ji potřebují, že je přesto vhodné jít jim naproti. Že je to přinejmenším slušnost, když ne povinnost. Zejména v tak náročném období, jakým je dnešní covidová doba, která rodinný systém extrémně přetěžuje. O přetížení rodin a souvisejících dopadech covidové doby na její členy, mluvila ostatně většina příspěvků.
Za Středisko byla pozvána k aktivní účasti Poradna pro rodinu Olomouc. Měli jsme tak možnost účastníky konference, kterými byli většinou profesionálové zabývající se rodinnou problematikou v různých profesích, seznámit nejen s tím, co rodinám v době covidu rozhodně nepomáhalo, co jim spíše škodilo a škodí, ale zejména jsme mohli ukázat na to, co rodině pomáhá.
Tím je hlavně posilování tzv. rodinné resilience, celkové odolnosti rodiny zvládat nelehké situace. Vlastně ne pouze je zvládat, ale jejich prožitím růst a rodinu posilovat. Zejména současné rodiče je třeba důrazněji motivovat nejen k pečlivé péči o děti, která se někdy přemění spíše na služební, než na rodičovský vztah, ale k odpovědné výchově, která obsahuje i výchovu ke stresu. Výchovu ke zvládání nepříjemných chvil. Výchovu, která dodá dětem sil i kompetence zvládnout situace, které se jim v budoucnosti přihodí a o kterých dnes nevíme vlastně vůbec nic. Můžeme jen předpokládat, že i naše děti budou vystaveny náročným životním zkouškám, že budou pod zátěží a ve stresu. Připravme je na to!
A není to lehké, říkat rodičům, že se jejich dětem možná nepovede dobře, že by na to měli myslet, že by je měli na to připravovat, což nejde moc dělat jenom příjemnými způsoby. V tom rodiče potřebují laskavou a současně důraznou podporu odborných služeb, potřebují informace, povzbuzení a oporu.
V těch třech slovech se vlastně skrývá credo našeho poslání a našich zásad. Tak se snažíme ve Středisku, ve všech jeho službách ke klientům, k rodinách, dětem i rodičům, přistupovat.
Vyplatí se to! Prevence se vždycky vyplatí. Když se dělá, jak má.
Petr Hroch
psycholog Poradny pro rodinu Olomouc

IMG_20211021_085549.jpg
top