Den otevřených dveří

12. 10. 2022 v 14:16 hodin
Dne 6. 10. 2022 proběhl v naší organizaci v Olomouci, ale i na všech detašovaných pracovištích rozesetých po celém Olomouckém kraji,
tj. v Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku, Den otevřených dveří.
Sociální pracovníci, psychologové i právníci otevřeli své konzultovny, kanceláře, terapeutické místnosti a diskutovali se zájemci z řad odborné i laické veřejnosti o službách a činnostech, které našim klientům nabízíme. Setkání byla obohacující pro všechny zúčastněné. Měli jsme možnost navázat osobní spolupráci, předat si kontakty, sdílet příklady dobré praxe, mluvit o možnostech, ale i hranicích našich služeb, vzájemně se inspirovat. Potkali jsme se se zástupci soudů, Policie ČR, s pracovníky městských úřadů, či zástupci poskytovatelů jiných sociálních a krizových služeb. Zájem projevili také studenti středních a vyšších odborných škol.
Ti z Vás, kteří nás nestihli navštívit, pojďte se podívat alespoň na fotkách, jak to u nás vypadalo.
 
 
top