Interdisciplinární setkání

03. 06. 2021 v 12:23 hodin
Intervenční centrum Olomouc, odloučené pracoviště v Přerově, velmi rádo po dlouhé době uspořádalo osobní setkání se zástupci ostatních subjektů podílejících se na ochraně před domácím násilím v regionu Přerovska. Velký dík patří Magistrátu města Přerova, který pro interdisciplinární setkání poskytl své prostory. 
Akci dne 2.6.2021 organizovala Mgr. Michaela Luběnová, sociální pracovnice poskytující službu intervenční centra v Poradně pro rodinu Přerov. Její pozvání přijali zástupci Policie ČR, soudu, státního zastupitelství, pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, romská poradkyně apod. Akce opět potvrdila, jak jedinečná jsou osobní setkání, jaké užitečné informace si mohou účastníci interdisciplinárního setkání předat. Věříme, že výsledkem takových setkání bude ještě kvalitnější, rychlejší a efektivnější pomoc těm, kdo jsou domácím násilím ohroženi.
IDT-1.jpg


IDT-2.jpg 
top