Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí v okrese Šumperk

12. 09. 2022 v 14:31 hodin
Intervenční centrum Olomouc, odloučené pracoviště Šumperk, uspořádalo druhé setkání se zástupci subjektů, které se podílí na řešení problematiky domácího násilí v regionu Šumperska.
Akci dne 8. 9. 2022 organizovala Bc. Kateřina Linhartová, sociální pracovnice, poskytující službu intervenční centra v Poradně pro rodinu Šumperk.
Pozvání přijali zástupci Policie ČR, soudu, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi.
Průřezovým tématem setkání byla problematika domácího násilí v lokálním kontextu, při zhodnocení vývoje a aktuální situace. Role intervenčního centra v systému ochrany před domácím násilím byla názorně prezentována pomocí kazuistik, které rozproudily živou a plodnou diskuzi.  
Setkání neslo se v duchu přátelské atmosféry, za což všem zúčastněným náleží velké poděkování.
 
top