Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí v okrese Přerov

29. 03. 2023 v 10:12 hodin
Přerovské pracoviště Intervenčního centra Olomouc uspořádalo 10. března 2023 v pořadí již druhé interdisciplinární setkání se spolupracujícími zástupci, kteří se podílejí na řešení problematiky domácího násilí v přerovském regionu.
Nově se akce konala v prostorách zasedací místnosti budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde má rovněž ve 4. patře od září 2022 sídlo Poradna pro rodinu v Přerově, jehož součástí je právě intervenční centrum.
Akci organizovala Mgr. Michaela Luběnová, sociální pracovnice Poradny pro rodinu Přerov, která  poskytuje registrovanou sociální službu intervenční centrum. Její pozvání přijali zástupci Policie ČR, okresního soudu, okresního státního zastupitelství, pracovnice Magistrátu města Přerova z oddělení sociálně-právní ochrany dětí a z oddělení sociální pomoci a prevence aj. Setkání bylo zaměřeno na tzv. stalking, tedy na nebezpečné pronásledování ze strany násilné osoby v souvislosti s domácím násilím, který je taktéž cílovou skupinou intervenčního centra.
Cílem těchto interdisciplinárních setkání je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, které povede ke zkvalitnění a zefektivnění pomoci poskytované osobám, jež jsou ohroženy domácím násilím. I letos jsme se přesvědčili o tom, jak jsou tyto osobní setkání přínosná.
fotka-web-10-3-2023.jpg
top