Interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí v okrese Prostějov

13. 06. 2022 v 11:04 hodin
Intervenční centrum Olomouc, odloučené pracoviště v Prostějově poprvé v historii uspořádalo osobní setkání se zástupci subjektů, které se podílí na řešení problematiky domácího násilí v regionu Prostějovska.
Akci dne 7. 6. 2022 organizovala Mgr. Magda Kováříková, sociální pracovnice, poskytující službu intervenční centra v Poradně pro rodinu Prostějov.  Její pozvání přijali zástupci Policie ČR, soudu, státního zastupitelství, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a městské policie.
Průřezovým tématem setkání byla problematika domácího násilí v lokálním kontextu, při zhodnocení vývoje a aktuální situace. Role intervenčního centra v systému ochrany před domácím násilím byla názorně prezentována pomocí kazuistik, které rozproudily živou a plodnou diskuzi.   
Po dlouhém období možností sdílet zkušenosti pouze distanční formou připomněla tato akce, jak důležitá jsou osobní setkání.
Setkání proběhlo v nově zařízených prostorách Poradny pro rodinu Prostějov a neslo se v duchu příjemné a vstřícné atmosféry, za což všem náleží velké poděkování.
Těšíme se na další návazná setkání a věříme, že je bude provázet stejně přátelská atmosféra a budou cestou pro zefektivnění pomoci a podpory lidem, kteří jsou domácím násilím ohroženi.
 
top