Intervenční centrum Olomouc, pobočka Prostějov

12. 06. 2023 v 10:28 hodin
Ve čtvrtek dne 8. 6. 2023 proběhlo v pořadí již druhé pracovní setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí na odloučeném pracovišti intervenčního centra v Prostějově. Tématem byla problematika stalkingu a možnosti právní podpory v rámci služby intervenčního centra. V letošním roce se setkali zástupci služby Intervenčního centra Olomouc, Policie ČR, Okresního soudu v Prostějově, zástupci Magistrátu města Prostějova, Městského úřadu Konice a Probační a mediační služby v Prostějově. Celé setkání provázela přátelská atmosféra a zajímavé diskuze k tématu.
Cílem těchto interdisciplinárních setkání je prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, které povedou ke zkvalitnění pomoci osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním.
 
top