Intervenční centrum Olomouc, pobočka Prostějov

21. 06. 2024 v 7:39 hodin
V pátek dne 21. 6. 2024 proběhlo v pořadí již třetí pracovní setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí na odloučeném pracovišti intervenčního centra v Prostějově. V letošním roce se setkali zástupci Intervenčního centra Olomouc, Policie ČR z řad místních obvodních oddělení, územního odboru v Prostějově, garant problematiky za Krajské ředitelství Olomouckého kraje, zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Prostějově, zástupci Probační a mediační služby v Prostějově, zástupkyně oddělení sociálně právní ochrany dětí z Magistrátu města Prostějova a Městského úřadu Konice. Tématem letošního setkání byla problematika transgeneračního přenosu domácího násilí. V rámci příspěvku k tomuto tématu obdrželi přítomní také informace k projektu „Děti bez násilí“ a související mediální kampani „Zastavte kolotoč násilí“. Při vzájemném sdílení kazuistik a příkladů z praxe, které na setkání zazněly, se projevila důležitost práce každého ze subjektů podílejících se na řešení problematiky ochrany před domácním násilím. Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci, aktivní diskuzi a za příjemnou atmosféru, které provázela celé setkání.
foto-na-web-IDT-PV.jpg
top