Jesenické setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí

05. 06. 2024 v 7:36 hodin
Měsíc květen se v Jeseníku stává snad již tradičním měsícem k setkání místního interdisciplinárního týmu pro problematiku domácího násilí. To letošní proběhlo dne 31. 5. 2024 a u společného stolu se znovu setkali zástupci Intervenčního centra Olomouc, Policie ČR z řad místních obvodních oddělení a územního odboru v Jeseníku, garant problematiky za Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jeseníku a Probační a mediační služby v Jeseníku, zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví a oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ v Jeseníku a letos poprvé i vedoucí odboru přestupků a správních činností MěÚ v Jeseníku.   
Nosným tématem letošního setkání byla problematika transgeneračního přenosu domácího násilí. V rámci příspěvku k tomuto tématu obdrželi přítomní mj. informace k projektu „Děti dětí bez násilí“ a související mediální kampani „Zastavte kolotoč násilí“. Další z příspěvků pak cílil na problematiku domácího násilí v kontextu přestupkového řízení. Poslední z příspěvků pak byl zaměřen kazuisticky a poukázal na to, jak je důležité správné a včasné vyhodnocení situace a jaké nároky problematika domácího násilí na všechny zúčastněné v systému ochrany klade.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za to, jaká atmosféra se podařila vytvořit, Městu Jeseník pak za poskytnutí prostor pro konání této akce.
top