Malé květnové ohlédnutí za pobočku IC v Jeseníku

31. 05. 2023 v 7:42 hodin
V květnu proběhly za pobočku IC v Jeseníku dvě příjemné akce. První akce se uskutečnila dne 15. 5. 2023 ve spolupráci s Poradnou pro rodinu v Jeseníku a Mateřským a rodinným centrem Krteček v rámci konaného Týdne pro rodinu. Akce s názvem „Konflikt, koření života“ probíhala v příjemných „krtečkových“ prostorech a přinesla sebou poznání principů nenásilné komunikace. V jejím závěru však bylo pamatováno i na situace, kdy se konflikty dostanou daleko za hranice „koření života“ a kdy se informace o službě intervenční centra může stát výraznou pomocí.
Ve čtvrtek 25. 5. 2023 pak proběhlo pracovní setkání interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí. Jeho průřezovým tématem byla problematika stalkingu a možnosti právní podpory v rámci služby intervenční centra. I letos se u společného stolu setkali zástupci služby IC Olomouc, Policie ČR, Okresního státního zastupitelství v Jeseníku, zástupci Městského úřadu, Městské policie a Probační a mediační služby v Jeseníku. 
Tyto a jim podobné akce mají jeden společný jmenovatel – svou atmosférou podporují drive do další práce. Za to všem zúčastněným patří velký dík J.
 
top