Návštěva spolupracujících organizací v Zábřehu dne 7. 6. 2024

07. 06. 2024 v 14:27 hodin
Sociální pracovnice z Poradny pro rodinu Šumperk (M. Haltmarová, V. Kinštová, K. Linhartová) prožily červnový pátek ve společnosti kolegyň ze sociálních služeb v Zábřehu. Vydaly se na ohlášenou návštěvu do SOS Kompas, kam zavítaly po několika letech. Přivítala je vedoucí organizace – paní Kolářová, dále sociální pracovnice L. Kučerová a J. Hrdličková. Pracovnice Kompasu informovaly o poskytovaných službách, kapacitě, aktuální personální situaci. Cílem setkání bylo mj. navázání  spolupráce, prohlédnutí si pracovního prostředí a výměna propagačních materiálů.
Odpoledne pracovnice navštívily druhé zařízení, a to Občanskou poradnu při Charitě Zábřeh. Při první návštěvě této organizace se jim věnovala sociální pracovnice, paní Gieslová. Výstupem bylo získání cenných informací o poskytovaných službách a navázání spolupráce. Při návštěvě bylo sociálním pracovnicím umožněno prohlédnout si také charitní šatník a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Paní Gieslová informovala o budoucí změně, kdy se organizace bude letos na podzim stěhovat do jiných prostor. Tímto se těšíme na další návštěvu!
top