Olomoucké interdisciplinární setkání nad tématem stalkingu v případech domácího násilí

09. 11. 2023 v 13:54 hodin
Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 pořádalo Intervenční centrum Olomouc interdisciplinární setkání subjektů podílejících se na ochraně před domácím násilím v olomouckém regionu.
Pracovníci Intervenčního centra Olomouc, zástupci Policie ČR, Okresního soudu v Olomouci, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a přestupkového oddělení se setkali nad tématem stalkingu obětí domácího násilí a možnosti právní podpory v rámci služby intervenční centra. Diskuse, připomínky a návrhy  všech zúčastněných byly velmi cenné a podnětné.
Velký díky patří organizaci  Sociální služby pro seniory Olomouc, která umožnila, aby se setkání uskutečnilo v jejích krásných prostorech.
1699600747282-1.jpg
 
top