Povídání si se seniory o domácím násilí

08. 11. 2021 v 10:56 hodin
Senioři - početná skupina obětí, která se snad nejméně ze všech dokáže bránit! Specifikum starších dospělých spočívá v tom, že násilníci jsou jejich vlastní potomci, příp. vnuci, kterým důvěřují a mohou být i na jejich pomoci závislí. Jejich potenciál bránit se či vyhledat pomoc je velmi nízký, o to více je pak závažnější násilí, kterého se na nich jejich blízcí dopouštějí. Situace seniorů je zoufalá a dlouhodobé násilí pak může vést až k jejich totální likvidaci.
Pracovnice přerovského pracoviště Intervenčního centra Olomouc Mgr. Michaela Luběnová se proto dne 8. 11. 2021 zaměřila na seniorskou populaci a povídala si společně se seniory o problematice domácího násilí v organizaci Charita Přerov - Setkávání Seniorů Spolu.
 
Senioři se tak měli možnost dozvědět, jak vůbec lze domácí násilí rozpoznat a jaký je jeho průběh, znaky a formy. Pracovnice také seniorům představila činnosti Intervenčního centra, předala letáky a potřebné kontakty. Senioři tak již budou vědět, na koho se v případě ohrožení domácím násilím mohou obrátit a kde hledat pomoc, popř. jak mohou pomoci jejich ohroženým známým.