Přerovské interdisciplinární setkání k problematice domácího násilí

23. 04. 2024 v 11:34 hodin
Intervenční centrum Přerov uspořádalo třetí interdisciplinární setkání zaměřené na problematiku domácího násilí na Přerovsku. Akci zorganizovala sociální pracovnice Intervenčního centra Přerov, Mgr. Michaela Luběnová, a zúčastnili se jí odborníci z různých pracovních odvětví - zástupci z řad Policie ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, okresního soudu, přestupkového oddělení, oddělení sociální pomoci a prevence ad.
 
Intervenční centrum informovalo o nejnovějším výzkumu transgeneračního přenosu domácího násilí projektu „Děti dětí bez násilí“ a seznámilo účastníky s celorepublikovou kampaní „Zastavte kolotoč násilí“. Při vzájemném sdílení kazuistik a příkladů z praxe se jasně projevila důležitost práce jednotlivých subjektů podílejících se na ochraně před domácím násilím a jejich nezastupitelná role v jednotlivých fázích řešení domácího násilí.
 
Děkujeme všem účastníkům za aktivní diskuzi a vstřícnou spolupráci.
foto-IDT-2024.jpg
 
top