Setkání olomouckého interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí

07. 10. 2021 v 9:35 hodin
V rámci Intervenčního centra Olomouc jsme uspořádali v 5. října 2021 osobní setkání se zástupci subjektů podílejících se na ochraně před domácím násilím v okrese Olomouc. Společně se zástupci z řad Policie ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státního zastupitelství jsme debatovali o vývoji domácího násilí v regionu, vlivu epidemie Covid-19 na život obětí domácího násilí a o tom, jak vypadá psychologická pomoc obětem domácího násilí v intervenčním centru.
 
Využili jsme kazuistiky různých typů domácího násilí, na kterých se jasně projevila práce jednotlivých subjektů podílejících se na ochraně před domácím násilím a jejich nezastupitelná role v jednotlivých fázích řešení domácího násilí.
 
Děkujeme všem účastníkům za vstřícnou spolupráci a aktivní diskusi. Speciální poděkování věnujeme Sociálním službám pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, které nám pro akci poskytly své krásné prostory.

Mgr. Petra Klementová, vedoucí Intervenčního centra Olomouc
 
top