Setkání Týmu pro oběti trestných činů

05. 10. 2021 v 9:17 hodin
Intervenční centrum Olomouc, odloučené pracoviště v Jeseníku, prezentovalo své služby na setkání Týmu pro oběti trestných činů.
Akci organizovalo dne 23.9.2021 Středisko Probační a mediační služby v Jeseníku. Za intervenční centrum se účastnila sociální pracovnice z odloučeného pracoviště v Jeseníku, právnička a psycholožka.  Zapojili se také zástupci státní i městské policie, státního zastupitelství, okresního soudu, sociální kurátorka z Městského úřadu Jeseník a další přizvaní hosté. Setkání prokázalo velký zájem všech zúčastněných o spolupráci a koordinaci pomoci obětem trestných činů. Zároveň se účastníci zajímali o možnosti další pomoci osobám, které jsou ohroženy domácím násilím. V plánu jsou další jednání, která napomohou zkvalitnění komplexní péče o oběti.
 
top