Víkendové vzdělávání Bozeňov

14. 08. 2020 v 10:29 hodin

Druhá skupina pěstounů vyrazila na vzdělávací víkend v termínu 14. 8. – 16. 8. 2020 do malebné oblasti Dolní Bušínov, nedaleko Zábřeha na Moravě. Akce se zúčastnilo celkem 26 pěstounů, 25 dětí a 4 rodinní příbuzní. Organizaci celého víkendu zajišťovali pracovníci Poraden pro rodinu Šumperk, Jeseník a Přerov. Pěstounům a dětem se věnovali psychologové Mgr. et Bc. Lucie Cinková, Darina Mórocz a Mgr. Jaroslav Člupný a sociální pracovnice Bc. Dagmar Roháčková a Bc. Eva Rovňanková.

Pro pěstouny byla připravena bohatá nabídka témat ke školení. Hned první den se pěstouni dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací o Rizikovém chování dětí na internetu. Přednášku pro ně připravil pracovník organizace E-bezpečí kpt. Bc. Pavel Schweiner. Sobotní přednášku zajistila kolegyně Darina Mórocz, a to na téma Školní obtíže, poruchy učení a jak je zvládnout. Nedělní přednáškový blok byl zakončen přednáškou Dospívající dítě v rodině, kterou si připravil Mgr. Jaroslav Člupný. Všechny přednášky byly pěstouny přijaty pozitivně a pěstouni měli ke všem tématům celou řadu otázek.
 

Pro pěstouny jsme také, jako obvykle, připravili možnost navštívit podpůrnou svépomocnou skupinu, kde mohli s psychology a ostatními diskutovat na témata, která je zajímají. Pro nás všechny bylo velmi cenné vidět, s jakým zájmem se pěstouni zapojili a jaká solidarita mezi všemi panovala. Pěstouni měli během celého víkendu také možnost využít i individuálních konzultací s psychology.

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na podporu vztahů mezi pěstouny a dětmi. Proběhla společná aktivita rodin, při které jednotlivé týmy složené z pěstounů a dětí plnily celou řadu úkolů. Všichni soutěžili s velkým odhodláním. Vrcholem bylo klání všech týmů o postavení co nejvyšší věže ze špaget, bonbonů marshmallow a izolepy. Všichni jsme se nasmáli. Vítězové postavili věž měřící úctyhodných 140 cm.
 

Pro děti byl během celého víkendu připraven bohatý program, který zajišťovali pracovníci poraden a také animátoři z hotelu. Děti měly možnost otestovat místní lezeckou stěnu, vyzkoušet si skákací boty, projet se na koloběžkách, plnit různé týmové úkoly nebo si večer vyzkoušet svoji nebojácnost na stezce odvahy.
 

Na základě hodnocení pěstounů i dětí můžeme říci, že se akce vydařila. Pěstouni vnímali připravené vzdělávací bloky jako přínosné. Pozitivně bylo hodnoceno i prostředí hotelu, poskytnuté služby a strava. Dětem se líbil připravený program.
 

Už se všichni těšíme, jak se v příštím roce setkáme na dalším vzdělávacím víkendu

top