Víkendový vzdělávací pobyt Bozeňov 6. 8. - 8. 8. 2021

01. 09. 2021 v 12:56 hodin
Rok se s rokem sešel a první skupina pěstounů a dětí vyrazila v termínu 6. 8. – 8. 8. 2021 na víkendové vzdělávání do oblíbené a turisty vyhledávané oblasti Dolní Bušínov, nedaleko Zábřehu na Moravě. Akce se zúčastnilo celkem 22 pěstounů a 29 dětí. Organizaci celého víkendu zajišťovali odborní pracovníci Střediska sociální prevence Olomouc. Pěstounům a jejich dětem se po celou dobu věnovali psychologové Mgr. Jaroslav Člupný a Darina Mórocz a klíčové pracovnice Bc. Dagmar Roháčková, Bc. Iveta Karwaczyková a Mgr. Monika Osladilová.   
Pro pěstouny byla připravena bohatá nabídka témat ke školení. Páteční vzdělávací blok zajistila organizace Podané ruce pod vedením zkušeného lektorem Mgr. Davida Bezdomnikova. Lektor si pro pěstouny připravil přednášku na téma Drogy mezi námi a jak se jim bránit. Následující den v sobotu zajistila přednášku kolegyně Darina Mórocz, a to na téma Peníze a dluhy, jak učit děti hospodařit. Nedělní přednáškový blok byl zakončen přednáškou Nové dítě v rodině, biologická rodina dítěte a kontakty s nimi, kterou si pro pěstouny připravil Mgr. Jaroslav Člupný. Všechny přednášky byly pěstouny přijaty pozitivně a pěstouni měli ke všem tématům celou řadu otázek.
Pro pěstouny jsme také, jako obvykle, připravili možnost navštívit podpůrnou svépomocnou skupinu, kde mohli s psychology a ostatními diskutovat na témata, která je zajímají. Pro nás všechny bylo velmi cenné vidět, s jakým zájmem se pěstouni zapojili a jaká solidarita mezi všemi panovala. Pěstouni měli během celého víkendu také možnost využít i individuálních konzultací s psychology.
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na podporu vztahů mezi pěstouny a dětmi. Proběhla společná aktivita rodin, při které jednotlivé týmy složené z pěstounů a dětí plnily celou řadu úkolů. Všichni soutěžili s velkým odhodláním a s cílem vyhrát. Rozhodujícím úkolem bylo společné vytvoření erbu své skupiny. Pro tvorbu erbu mohli pěstouni i děti využít svou fantazii a tvořit z různých dostupných materiálů. Děti i pěstouni se zapojili do společného díla a pracovali nad zadaným úkolem jako tým. 
Pro děti byl během celého víkendu připraven bohatý program. Hlídání dětí zajišťovali pracovníci poraden a také animátoři z hotelu. Děti měly možnost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, z praku a lukostřelbu. Dětem bylo k dispozici venkovní hřiště, kde měly možnost hrát různé míčové hry. Z víkendového pobytu si všichni odvezli vlastnoručně malované kamínky.
Na základě hodnocení pěstounů i dětí můžeme říci, že se akce vydařila. Pěstouni vnímali připravené vzdělávací bloky jako přínosné. Pozitivně bylo hodnoceno i prostředí hotelu, poskytnuté služby a strava. Dětem se líbil připravený program. Počasí nám taktéž přálo.
Už se všichni těšíme, jak se v příštím roce setkáme na dalším vzdělávacím víkendu.
 
top