Vybíráme z aktualit webu města Jeseník

20. 01. 2021 v 14:37 hodin

POBOČKA INTERVENČNÍHO CENTRA V JESENÍKU POSKYTUJE POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM I V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU BEZ OMEZENÍ

 19.01.2021

Jesenická pobočka Intervenčního centra Olomouc, se sídlem v Poradně pro rodinu Jeseník, Dukelská 436/15, svou činnost v době nouzového stavu nijak neomezila. Je zde k dispozici osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám čelícím nebezpečnému vyhrožování v návaznosti na prožité domácí násilí, ale i lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci někomu blízkému, jenž domácí násilí prožívá.

Domácí násilí nabývá mnoha forem (násilí fyzické, psychické, sexuální), děje se opakovaně, v soukromí mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopnosti je včas zastavit. Těsná provázanost s násilnou osobou, často i závislost na ní, a postupné přizpůsobování se pravidlům násilného vztahu způsobuje, že může trvat i velmi dlouho, než se ohrožená osoba rozhodne takové soužití ukončit.

Služba intervenčního centra (IC) nabízí komplexní podporu a pomoc. Přímo na pobočce v Jeseníku je k dispozici Zuzana Archelová, sociální pracovnice a kontaktní pracovnice pro problematiku domácího násilí. Součástí služby intervenčního centra je také psychologická pomoc a právní poradenství. Na pobočce v Jeseníku lze tedy dojednat konzultaci s psycholožkou IC, Martinou Novákovou a právničkou IC, Ilonou Mlčákovou, které dle potřeby na pobočku dojíždějí.

Intervenční centrum poskytuje svou službu bezplatně, je možno zde vystupovat také anonymně. Osobní konzultaci na pobočce v Jeseníku je možné si domluvit na tel. 736 472 158. Kontaktní pracovnice je na tomto telefonním čísle dostupná v pracovních dnech v pondělí a ve středu - 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod., v ostatní pracovní dny v rozmezí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00.

 

                                                                                                                                             Zuzana Archelová,
pracovník pro domácí násilí

top