Přednáška pro studenty SOŠ Šumperk

21. 12. 2023 v 14:04 hodin
Ve čtvrtek 14. 12. 2023 se na Střední odborné škole v Šumperku, Zemědělská 3, konaly „Justinovy Vánoce“, kdy studenti této školy jsou od roku 2006  kmotry v projektu Adopce na dálku.
 
Tohoto setkání se každoročně účastní poskytovatelé sociálních služeb, např. Arcidiecézní charita Olomouc, Armáda spásy, Pontis či SONS. I naše organizace si váží pozvání na tuto akci, kdy je možné studentům přiblížit poskytované služby. Letošní rok prezentovala činnost organizace vedoucí šumperské Poradny pro rodinu Kateřina Linhartová.  
 
Děkujeme za pozvání, příjemnou atmosféru v prostorách školy, ke které přispěli studenti pod vedením pedagogických pracovníků.
 
Příští rok rádi přijmeme pozvání na tuto zdařilou akci, která se pro nás již stala tradiční.  
justinovy-Vanoce.jpg
top