Jak spolupráce probíhá

Naše první komunikace 

Pokud si přejete domluvit schůzku se sociální pracovnicí nebo psycholožkou, můžete nám zavolat, napsat SMS zprávu, zprávu na WhatsAppu nebo e-mail. Můžete se přijít objednat také osobně, ale doporučujeme zvolit spíše jednu z předchozích možností. V případě, že vám nevezeme telefon, ozveme se vám zpět co nejdříve to bude možné. 

Nejste si jistí, zda se na nás obracíte správně? I tak se nám ozvěte. Když vyhodnotíme, že je pro vás vhodnější jiná služba, dáme vám kontakt. 

Naše kontakty včetně adresy naleznete zde

K objednání schůzky není potřeba žádné doporučení ani žádanka. 

Osobní setkání 

Na první schůzce vám pracovnice představí službu Sasínek. Vysvětlí vám, jakým způsobem naše služba funguje a co přesně nabízíme. Zeptá se, co vás do naší služby přivádí, jaká máte očekávání a čemu se chcete na konzultacích věnovat. Společně pak naplánujete, na čem konkrétně spolu budete pracovat, jaký bude váš cíl spolupráce, ke kterému budete směřovat.  

Příklady cílů spolupráce s rodiči:  

 • Umět vhodně reagovat na projevy agresivity syna 

 • Osvojit si vhodnou komunikaci s dcerou, aby nedošlo vždy k hádce 

 • Zvládat výchovu dětí tak, aby řádně plnily školní docházku 

 • Mít přiznaný přídavek na dítě 
   

Příklady cílů spolupráce s dětmi a mládeží:  

 • Dokázat vidět i to hezké, co je v mém životě 

 • Mluvit při prezentacích ve škole v klidu, ovládat svou nervozitu 

 • Psychicky ustát přestup na jinou školu a najít si tam kamarády 

 • Umět použít techniky na zvládání svého vzteku 
   

Pokud váš cíl bude v souladu s posláním služby, uzavře s vámi pracovnice ústní, případně písemnou, smlouvu o poskytování sociální služby. Následně vás pracovnice požádá o vyplnění základních údajů do vstupního záznamu. Záleží jen na vás, jaké informace budete chtít poskytnout, ve službě můžete vystupovat i anonymně, nemusíte tedy sdělovat ani jméno. Někdy může před uzavřením smlouvy proběhnout více setkání, například pokud si nejste jistí, na čem konkrétně chcete pracovat a potřebujete více času si to promyslet. 

Konzultace s odborným pracovníkem 

Na následujících setkáních spolupracujeme na dosažení vašeho cíle, který je možné v průběhu spolupráce měnit nebo doplňovat. Vždy po několika konzultacích vyhodnocujeme, zda se nám daří dosahovat změny, kterou si přejete.  

Sociální pracovnice vás může také v rámci naplňování cíle někam doprovázet, nebo může přijet i k vám domů. Pokud budete využívat služeb psycholožky, budou schůzky probíhat v její kanceláři. Nezbytnou součástí úspěšné spolupráce je váš aktivní a otevřený přístup. Je důležité si uvědomit, že budeme pracovat na vašem cíli a ten se tedy bude týkat toho, co můžete udělat, ovlivnit, naučit se, uvědomit si, osvojit si atd. právě vy. Častým nedorozuměním bývá představa klientů o tom, že se v rámci spolupráce chtějí zaměřit na změnu v chování, povahu nebo činy jiné osoby. Pokud si rodič přeje spolupráci služby s dítětem, které o spolupráci nemá zájem, smlouva s dítětem nebude uzavřena. Zakládáme si na dobrovolném vstupu i výstupu ze služby u každého klienta. Konzultace mohou být individuální, nebo se jich může účastnit více rodinných příslušníků i celá rodina. Vždy záleží na předchozí domluvě a dobrovolného souhlasu všech zúčastněných.  

Ukončení spolupráce 

Spolupráce končí ve chvíli, kdy už klient nemá žádnou zakázku, na které by bylo možné v rámci poskytování služby dále spolupracovat. Ze strany klienta však může být spolupráce ukončena kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Z naší strany může dojít k vypovězení smlouvy o poskytování služby pouze ze zákonem daných důvodů.  

Na poslední plánované schůzce pracovník klientovi nabídne možnost vyplnění dotazníku spokojenosti s poskytovanou službou a nabídne mu možnost další spolupráce do budoucna v případě potřeby klienta. 

 

 

top