Kde nás najdete


Náš tým

Bc. Eliška Troubilová sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 731 447 450 troubilova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Anežka Dvořáková psycholog sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 725 987 401 dvorakova%at%ssp-ol.cz
* Pokud byste neobdrželi reakci na svůj podnět zaslaný na výše uvedenou adresu konkrétního pracovníka do 3 pracovních dnů, je pravděpodobné, že adresát není přítomen na pracovišti, nebo mohlo dojít k problému na přenosové cestě komunikace. V případě potřeby můžete zaslat e-mail přímo na adresu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sasrd%at%ssp-ol.cz, popřípadě telefonovat na výše uvedená telefonní čísla.
**  Pokud byste neobdrželi reakci na svůj podnět zaslaný na uvedenou adresu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 2 pracovních dnů, je pravděpodobné, že došlo ke komunikačnímu problému, nebo je služba z mimořádných důvodů mimo provoz. V případě potřeby můžete použít telefonický kontakt na výše uvedená telefonní čísla služby, nebo využít kontaktní údaje či formulář přímo do Střediska sociální prevence Olomouc zde: https://www.ssp-ol.cz/kontakt.
Doporučujeme též sledovat aktuality na tomto webu, viz https://www.ssp-ol.cz/aktuality/.

Provozní doba služby

Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SASRD) je realizována ambulantní a terénní formou. Ambulantní forma je poskytována v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (dále SSP), Karolíny Světlé 1186/2a, 779 00 Olomouc v 2.NP, a to v době:

 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

 


Případně v pozdějších hodinách po individuální domluvě s uživatelem služby, výjimečně v odůvodněných případech.

Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů z Olomouckého kraje. Konzultace psycholožky jsou poskytovány pouze ambulantní formou.

top