Jsme zde pro děti, dospívající, rodiče a osoby pečující o dítě. Pracujeme s jednotlivci (dospělými a dětmi) i celou rodinou. Cílové skupiny služby jsou: 

 • rodiny s dítětem/dětmi 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

 

Prohlédněte si náš leták. 

 

Jsme tu pro rodiče, kteří ... 

 • usilují o upevnění či nápravu rodinných vztahů, zlepšení vzájemné komunikace rodiny, zmírnění konfliktů. 

 • hledají pomoc a podporu v otázkách výchovy dětí, chtějí lépe porozumět svým dětem. 

 • hledají podporu v náročné životní situaci, se kterou si sami nedokáží poradit (špatná finanční situace rodiny, nevyhovující bydlení, ztráta zaměstnání, …). 

 • využili jinou naši službu, například intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím nebo poradnu pro rodinu. 

 • si neví rady s čímkoliv dalším. 

 

Jsme tu pro děti a dospívající, kteří … 

 • mají nějaké trápení, prožívají těžké emoce (např. smutek, strach, vztek, samotu či pocity méněcennosti) a potřebují to s někým sdílet.  

 • usilují o zlepšení svých vztahů (rodinných, kamarádských, ve škole), chtějí zlepšit svou komunikaci, fungování v kolektivu, schopnost řešit hádky nebo si jen o této situaci popovídat. 

 • jsou v náročné životní situaci a hledají podporu (např. situace rozpadu vztahu rodičů, přítomnost násilí v prostředí dítěte, potíže s kamarády, ve školním prostředí, hledání vlastní identity). 

 • využili jinou naši službu, například Kanafásek - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 • mají na srdci cokoliv jiného. 

 

 Jsme tu zejména pro rodiny, které …  

 • procházejí zátěžovou životní situací, změnou, na niž se obtížně adaptují – např. rozvod, odchod partnera, úmrtí člena rodiny, stěhování. 

 • jsou ohroženy odebráním dítěte do institucionální péče nebo jejichž dítě se navrací nebo má navrátit do jejich péče. 

 • jsou v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (např. finanční či bytové potíže, obtíže s péčí o domácnost, hospodařením, problémy pramenící ze zadlužení, problémy s nezaměstnaností, závislostí, domácí násilí). 

 

Máme navázanou spolupráci s Potravinovou bankou Olomouckého kraje a našim klientům, kteří se ocitnou ve velké finanční tísni, jsme schopni zprostředkovat potravinovou pomoc. Každý případ řešíme individuálně a potravinovou pomoc poskytujeme pouze na dobu překonání akutní krize. Tato činnost je doplňkovým nástrojem služby a není možné ji nárokovat. 

 

Kontakty na sociální pracovnici a psycholožku

 

top