Cílová skupina

  • Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči a jejich děti
  • Osoby pečující (pěstouni, poručníci osobně pečující o dítě) mající uzavřenou Dohodu se Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizací (dále jen „SSP OL“) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), mající uzavřenou Dohodu se SSP OL (dále v textu všichni uvádění také jako “pěstoun”)
  • Děti svěřené do péče výše uvedených osob
  • Nezletilé děti mladší 18 let, které požádaly o ochranu svého života a dalších svých práv

Osoby spadající do cílové skupiny dále označujeme jako klienty.

Činnost uzavírání Dohod může být vykonávána v rámci Olomouckého kraje a ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vyškov, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Vítkov, Odry, Rýmařov, Bruntál, Lanškroun, Králíky, Moravská Třebová.

Činnost související s realizací Příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je vykonávána na území celé České republiky.

Okruh dalších osob, se kterými pracujeme

  • Biologická rodina výše zmíněných dětí
  • Budoucí náhradní rodina těchto dětí

Naše organizace pak v režimu sociální služby poskytuje odbornou pomoc všem pěstounům a osvojitelům, jejich dětem přijatým i vlastním a rovněž biologické rodině.

top