Dohoda pěstouny opravňuje k čerpání psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci, která je v náročné pěstounské péči často využívána jak pěstouny, tak i samotnými dětmi. Tuto pomoc zajišťujeme psychology a sociálními pracovníky organizace.

Zajišťujeme asistenci při kontaktech dítěte s biologickou rodinou.

Doprovázíme i pěstouny na přechodnou dobu.

 

Pěstounům nabízíme bezplatné celoroční vzdělávání formou online vzdělávacích bloků, zážitkových seminářů a přednášek. Můžete také využít víkendového vzdělávání, kam lze vzít i svou rodinu (zajištěny jsou aktivity i pro vaše biologické děti od 6 let) realizované našimi odbornými pracovníky. Umožňujeme vzdělávání i u jiných vzdělávacích institucí.
 

Dohlížíme na výkon pěstounské péče a spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Odborní pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí  podávají zprávy o průběhu pěstounské péče a jsou s pěstounskými rodinami v pravidelném kontaktu.

Nepřehlédněte

Nepřehlédněte


Napište nám


 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
top