Poslání a cíle zařízení

Poslání

Posláním Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, žít v náhradní rodině, a to přípravou budoucích náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny a doprovázením a podporou pěstounských rodin.

Cíle

Naše organizace má za cíl podpořit a doprovázet náhradní rodiny stávající i budoucí při výchově a péči o přijaté děti. Specifickými cíli jsou:

  • Připravit žadatele o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči k přijetí dítěte do rodiny.
  • Umožnit všem osobám, na které se vztahuje povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče (dále „Dohoda“), plně využít svých práv a zároveň je podpořit při plnění jejich povinností.
  • Podpořit náhradní rodiče v jejich schopnostech a dovednostech a v získávání jejich kompetencí týkajících se výchovy dítěte v náhradní rodinné péči.
  • Prostřednictvím pravidelných kontaktů poskytnout dětem v náhradní rodinné péči podmínky pro vyjádření jejich potřeb, obav a trápení.
  • Podporovat a pokud to rodina potřebuje také zajistit  bezpečný kontakt dětí s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami.

Naplněním všech těchto cílů pomáháme dětem, žijícím v náhradní rodině, zpracovat trauma ze ztráty přirozeného prostředí a podporujeme šanci těchto dětí na plnohodnotný život.

top