Placené služby pro OSPOD

Ceník služeb SSP pro pěstouny

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Veškeré aktivity organizace včetně sociálních služeb jsou zaměřena na péči a podporu rodin s dětmi. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, tyto činnosti:
 

Činnost Popis činnosti Cena
Psychologická terapeutická nebo jiná odborná pomoc Odborná pomoc psychologů nebo sociálních pracovnic zaměřená na individuální potřeby pěstounských rodin. 500,- Kč/hod.
Vzdělávání pěstounů Vzdělávání pěstounů zajišťují odborní pracovníci (sociální pracovnice, psychologové) individuálně nebo v malých skupinách pěstounů. Vzdělávací aktivity nejsou tedy realizovány hromadně formou přednášek či seminářů, ale reagují na konkrétní individuální potřeby pěstounských rodin v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 250,- Kč/hod.
Asistovaný kontakt s biologickou rodinou Příprava osob pečujících, resp. osob v evidenci, svěřených dětí a rodičů nebo jiných osob blízkých na vzájemný kontakt. Asistence odborného pracovníka při osobním kontaktu a vyhodnocení kontaktu. Příprava i asistence probíhají v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace včetně odloučených pracovišť – Poraden pro rodinu Olomouckého kraje (kontakty na www.ssp-ol.cz). 400,- Kč/hod.
Posouzení vhodnosti náhradní rodinné péče Psychologické posouzení žadatelů (příbuzných dětí) o některou z forem náhradní rodinné péče. Minimální délka posouzení je 6 hodin, výsledný rozsah je individuální, závisí na počtu posuzovaných osob a dalších úkonech, které jsou pro odborné posouzení nutné. 400,- Kč/hod.

Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

Ceník a vzory ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
08. 08. 2020 Ceník služeb pro OSPOD .pdf 182 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Objednávka na odbornou psychologickou pomoc .docx 16 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Objednávka OSPOD k placeným výkonům (např. vzdělávání, asistovaný kontakt,…) .docx 15 kB Stáhnout

V případě dotazů kontaktujte

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Bc. Ema Homolová vedoucí poradny, sociální pracovnice +420 581 202 980 +420 731 447 458 ppr.prerov%at%ssp-ol.cz
PhDr. Monika Stejskalová vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 582 345 013 +420 731 447 456 stejskalova%at%ssp-ol.cz
PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 585 413 540 +420 731 447 451 hrochova%at%ssp-ol.cz