Placené služby pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Ceník služeb SSP pro pěstouny

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Veškeré aktivity organizace včetně sociálních služeb jsou zaměřena na péči a podporu rodin s dětmi. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, tyto činnosti:
 

Činnost Popis činnosti Cena
Psychologická terapeutická nebo jiná odborná pomoc Odborná pomoc psychologů nebo sociálních pracovnic zaměřená na individuální potřeby pěstounských rodin. 500,- Kč/hod.
Vzdělávání pěstounů Vzdělávání pěstounů zajišťují odborní pracovníci (sociální pracovnice, psychologové) individuálně nebo v malých skupinách pěstounů. Vzdělávací aktivity nejsou tedy realizovány hromadně formou přednášek či seminářů, ale reagují na konkrétní individuální potřeby pěstounských rodin v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 250,- Kč/hod.
Asistovaný kontakt s biologickou rodinou Příprava osob pečujících, resp. osob v evidenci, svěřených dětí a rodičů nebo jiných osob blízkých na vzájemný kontakt. Asistence odborného pracovníka při osobním kontaktu a vyhodnocení kontaktu. Příprava i asistence probíhají v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace včetně odloučených pracovišť – Poraden pro rodinu Olomouckého kraje (kontakty na www.ssp-ol.cz). 400,- Kč/hod.
Posouzení vhodnosti náhradní rodinné péče Psychologické posouzení žadatelů (příbuzných dětí) o některou z forem náhradní rodinné péče. Minimální délka posouzení je 6 hodin, výsledný rozsah je individuální, závisí na počtu posuzovaných osob a dalších úkonech, které jsou pro odborné posouzení nutné. 400,- Kč/hod.

Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

Ceník a vzory ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
08. 08. 2020 Ceník služeb pro orgán sociálně-právní ochrany dětí .pdf 182 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Objednávka na odbornou psychologickou pomoc .docx 16 kB Stáhnout
08. 08. 2020 Objednávka orgánu sociálně-právní ochrany dětí k placeným výkonům (např. vzdělávání, asistovaný kontakt,…) .docx 15 kB Stáhnout

V případě dotazů kontaktujte

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Ing. Bc. Ema Homolová sociální pracovnice +420 581 202 980 +420 731 447 458 homolova%at%ssp-ol.cz
PhDr. Monika Stejskalová manželský a rodinný poradce - psycholog +420 582 345 013 +420 731 447 456 stejskalova%at%ssp-ol.cz
PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 585 413 540 +420 731 447 451 hrochova%at%ssp-ol.cz
top