Cochemská praxe

Poradna pro rodinu Šumperk a Poradna pro rodinu Jeseník spolupracují s Okresními soudy v Šumperku a Jeseníku a spádovými Orgány sociálně právní ochrany dětí dle principů interdisciplinární spolupráce tzv. Cochemskou praxí.
 

Rozchod či rozvod rodičů představuje pro dítě traumatizující zážitek či alespoň velmi nepříjemnou zkušenost, která může vést k narušení jeho osobní stability a zdravé identity. Jsou to chvíle, kdy potřebuje pomoc či podporu.
Včasná a pokud možno nekonfliktní dohoda rodičů o péči o dítě po rozchodu nebo rozvodu manželství je předpokladem pro jeho zvládnutí takto náročné životní situace.

Rozumíme tomu, že může být nelehké dohodnout se s člověkem, který Vás po letech soužití opouští nebo kterého opouštíte Vy. Na své pocity provázející tuto situaci máte oba plné právo a víme, že bývají mnohdy až překvapivě intenzivní.
Můžeme Vám pomoci zorientovat se v otázce řešení péče o Vaše dítě tak, aby výše zmíněná zátěž Vaše dítě i Vás samotné zasáhla co možná nejméně.

Při rozhodování o nezletilých dětech dvou zcela svéprávných rodičů je v rámci uplatnění Cochemské praxe upřednostňován takový způsob vedení soudního řízení, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a perspektivu dítěte před autoritativním rozhodnutím soudu.

Cochemská praxe je standardizovaný postup, ve kterém jsou jasně dané role, povinnosti a závazky ve vztahu ke všem profesím, účastnícím se opatrovnického sporu.
Je také jasně daný časový rámec, aby bylo možné udržet fokus na řešení a dosažení cíle. Tento postup funguje na základě vzájemné aktivní spolupráce profesí, která zaručuje provázanost, efektivitu a flexibilitu. Každá ze zapojených profesí ví, kdy do řešení rodičovského konfliktu vstupuje a jak má její vstup vypadat.

Jde o funkční řešení opatrovnických sporů, které je zaměřené na práci s rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni.

V případě zájmu nás kontaktujte

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Archelová sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 584 414 035 +420 736 472 158 archelova%at%ssp-ol.cz
top