Poskytujeme sociální službu:

  • Odborné sociální poradenství  (partnerské, manželské, rodinné a individuální poradenství) - dle režimu zákona o sociálních službách

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně – právní ochrany dětí poskytujeme:

  • Zařízení odborného poradenství pro péči o děti (nařízené rodinné terapie, Cochemská praxe, odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči)
  • Odborné poradenství a pomoc v souvislosti s osvojením či pěstounskou péčí

  • Přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny

Nabízíme také placené služby orgánům sociálně – právní ochrany dětí.

Nepřehlédněte

Kde najdete naše poradny?


Jak to u nás vypadá

top