Odborné sociální a sociálně-právní poradenství

Sociální pracovník Poraden pro rodinu Olomouckého kraje poskytuje sociálně-právní poradenství v oblastech:

Rodinných vztahů, zejména rozvodové a porozvodové problematiky, vztahů mezi rodiči a dětmi

  • Informuje o možných způsobech porozvodového uspořádání péče o děti
  • Sděluje informace o možných důsledcích rozpadu rodiny s ohledem na děti a možné prevenci
  • Poskytuje základní informace o průběhu rozvodového procesu a související legislativě s důrazem na zájem dítěte
  • Podporuje dohody mezi rodiči
  • Poskytuje vzory návrhů a podání ve výše uvedené problematice a případné vedení při formulaci formálních náležitostí či obsahu (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
 

Sociálního zabezpečení související s rodinou

  • Informuje o dávkách státní sociální podpory, dávkách pomoci v hmotné nouzi
  • Sděluje důležité informace o podmínkách nároku na tyto dávky (dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění,  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění a další platné legislativy)
 

Náhradní rodinné péče

  • Informuje o typech náhradní rodinné péče a jejich specifikách
  • Podporuje prevenci rizik vyplývajících z NRP pro rodinu a její jednotlivé členy (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění)

Kontakt na poradny:

Poradna pro rodinu Olomouc - ppr.olomouc%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Prostějov - ppr.prostejov%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Přerov - ppr.prerov%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Šumperk - ppr.sumperk%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Jeseník - ppr.jesenik%at%ssp-ol.cz
 
top