Partnerské, rodinné a rozvodové poradenství a terapie

Partnerské, rodinné, rozvodové poradenství a terapie

poskytujeme v rámci odborného sociální poradenství, pod kterým si můžete představit ať již klasické „plzákovské“ manželské poradenství nebo mnohem více, např. terapeutickou práci s celou rodinou.
 

Poradenskou podporu nabízíme v těchto situacích:

  • Při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize a neshody, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy).
  • V rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, využití prvků rodinné mediace a terapie, podpora rodičovských kompetencí a kontaktu rodičů s dětmi).
  • Rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání nebo závislostní jednání (např. alkoholismus, drogová závislost, gamblerství, workoholismus, patologická citová závislost apod.). V rámci této problematiky se však nevěnujeme samotné problematice závislosti, ale podpoře rodiny či partnerského vztahu, aby jako celek/systém zvládla její následky.
  • V oblasti náhradní rodinné péče.
  • Při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata.
  • Osobám ohroženým domácím násilím v rámci sociální služby intervenční centra.

Kontakt na poradny:

Poradna pro rodinu Olomouc - ppr.olomouc%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Prostějov - ppr.prostejov%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Přerov - ppr.prerov%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Šumperk - ppr.sumperk%at%ssp-ol.cz
Poradna pro rodinu Jeseník - ppr.jesenik%at%ssp-ol.cz
top